UMPC ще се радват на нарастващи продажби

Според пазарно проучване на DisplayBank, ултрамобилните компютри ще се радват на силна 2009 година, като продажбите може да нараснат с 50 или дори повече процента. През тази и следващата година се очаква да нарасне значително дела им и сред общите продажби на мобилни компютри, като насищане ще се достигне около средата на 2010 г.

Според данните от проучването през 2008 година са продадени 14,6 млн броя ултрамобилни компютри, като най-голям дял в продажбите има Acer с 5,45 млн броя (37% пазарhttp://www.displaybank.com/eng/report/report.php?mode=show&id=655ен дял), следвани от Asus с 4,85 млн броя продажби или 33,2% пазарен дял. Третото място е за HP, които са успели да продадат 1,09 млн броя umpc и имат 7,5% пазарен дял. Надолу следват MSI и Intel.

В прогнозата за 2009-а година на първо място остава Acer с предвиждане за над 11 млн продажби на Aspire One, следвани от Asus (6,45 млн броя), HP (1,8 млн броя), MSI и Dell.

Според DisplayBank делът на ултрамобилните решения ще достигне около 18-19% от продажбите на мобилни компютри, като това ще стане най-вероятно около 2011 г.

За повече информация погледнете сайта на DisplayBank.